ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > USA1X > O předmětu