ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > 1VEMA > O předmětu