ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > CKA1 > O předmětu