ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > CMK1 > O předmětu