ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > DS1 > O předmětu