ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > DS2 > O předmětu