ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > ETN > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSS/ETN

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Existuje poměrně dost definci toho, co je to etnografie. Může to být metoda, kdy "výzkumní proniká do skupiny a pobývá s ní delší dobu, pozoruje, naslouchá a dělá rozhovory s cílem poznat kulturu skupiny" (Hendl 2005: 388) nebo také "nejzákladnější forma sociálněvědního výzkumu" (Hammersley a Atkinson 1995: 2). Tento kurz na jednu stranu rozšiřuje teoretické znalosti týkající se etnografického výzkumu skrývající se za těmito definicemi a na druhou stranu umožňuje "osahat" si etnografii v praxi.

Kurz není koncipován jako úvodní kurz do metod etnografického výzkumu, ale jako kurz, který rozvíjí znalosti a dovednosti týkající se tohoto typu výzkumu, rovněž prostřednictvím konkrétní realizace vlastního výzkumného projektu. 

 

Poslední změna: 14.09.2009
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KSS/ETN, Sociologie a etnografie
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KSS/ETN - IS/STAG

Kurz je zaměřen na dosažení dvou hlavních cílů: prvním cílem je seznámit studenty s variabilitou užívání etnografické metodologie; tím druhým je prohloubit teoretické znalosti o etnografické metodologii a seznámit studenty s tím, jak různé teoretické přístupy formují různé verze etnografie. K tomu slouží rozsáhlá četba a diskuze etnografických textů, a to jak současných prací, tak klasických děl.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno průběžnému podrobnému čtení stanovené studijní literatury. Na počátku semestru bude určen rozvrh čtení na každý týden. Přečtené texty budou předmětem diskuse v seminářích. U vybraných položek doporučené literatury budou vybraní studenti zpracovávat konspekty, které budou ještě před začátkem příslušného semináře poskytovat ostatním studentům. Obvyklý rozsah konspektu, který bude shrnovat hlavní téma (témata) textu, případně použité metody a hlavní zjištění/závěry textu, bude 2-4 NS. Autor konspektu bude připraven zpracovaný text představit v semináři v krátkém referátu a případně uplatnit získané poznatky v seminární diskusi. Rozvrh zpracovávání konspektů bude určen na počátku semestru. V závislosti na počtu studentů v kurzu lze očekávat, že každý studnet bude zpracovávat jeden až dva konspekty za semestr.

Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra sociologie
PhDr.
Jaroslava Hasmanová Marhánková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 13:00 14:40 KSS/ETN SP-504
Pondělí 9:20 11:00 KSS/GE SP-504
Pondělí 11:10 11:55 KSS/GE SP-504
Pondělí 14:50 16:30 KSS/ETN SP-504
Pondělí 14:50 16:30 KSS/SET SP-504

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 8:20 9:20 SP 512. V lednu proběhnou mé KH v následujících termínech: 5.1. 10:30-11:30, 18.1. 8:30-9:30, 25.1. 8:30-9:30
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
info k setkani 18.12. 07.12.2017, 13:26

S ohledem na drobné zmatky, které vznikly s odpadnutím hodiny 11.12. připomínám harmonogram následující práce. Naše poslední setkání proběhne18.12., kdy budou prezentovány vaše závěreční zprávy. Prezentace by měla mít stejný formát jako zpráva - stručně představíte teoretická východiska, výzkumnou otázku, postup vašeho výzkumu, prezentujete dílčí zjištění (tj. odpovídáte prostřednictvím dat a jejich interpretací na otázku, kterou jste si zvolili - může to být jen výsek této otázky, nějaké podtéma, které vám přijde zajímavé a chcete o něm dětailněji psát v práci).

Počítám s tím, že téma validity, které mělo být součástí setkání 4.12., kde jste chyběli, bude součástí kolokvia. Můžete si ho nastudovat z textu Lincolna a Guby (https://ethnographyworkshop.files.wordpress.com/2014/11/lincoln-guba-1985-establishing-trustworthiness-naturalistic-inquiry.pdf). Nebo z knihy Jana Hendla (2005): Kvalitativní výzkum. Praha: Portál (str. 335-347). Klíčové jsou pro nás pojmy: důvěryhodnost (credibility), přenositelnost (transferability) hodnověrnost (dependability) a potvrditelnost (confirmability) a to, jak je možné naplnění těchto kritérií dosáhnout.

V případě jakýchkoliv nejasností se na mě neváhejte obrátit emailem

aktualní verze sylabu 13.09.2017, 14:41

courseware byl aktualizován pro rok 2017/2018

[RSS]