ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > FT > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSS/FT

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Kurz se zaměřuje na vývoj feministické uvažování o společnosti. Prostřednictvím diskuze nad konkréntími společenskými problémy představuje různé proudy feministického uvažování.

Poslední změna: 09.02.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KSS/FT, Feministické teorie
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Vyloučené předměty KSS/FTY  (Feministické teorie)
Předměty informativně doporučené KSS/GE  (Sociologie genderu) , KSS/GN  (Sociologie genderu)
Předmět nemá podmiňující předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KSS/FT - IS/STAG

Kurz mapuje historický a společenský kontext vzniku feminismu. Zaměřuje se přitom na specifika jednotlivých vln feminismu. Cílem kurzu je seznámit studenty/ky se základními pojmy feminismu a jeho dílčími proudy. Důraz přitom bude kladem na diverzitu teoretických východisek jednotlivých přístup (marxistický, liberální, radikální, postmoderní...). Kurz prostřednictvím konkrétních problémů tematizovaných jednotlivými feministickými proudy zdůrazňuje rozmanitost feministického myšlení. Studenti/ky se v rámci kurzu seznámí se základními východisky feministické kritiky společenského uspořádání a teoretického uchopování problematiky pohlaví. Kurz zároveň diskutuje otázku angažované vědy, epistemologie a metodologie feministického výzkumu. Zvláštní pozornost je pak věnována historii a společenskému kontextu formování feminismu v českém prostředí.
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra sociologie
PhDr.
Jaroslava Hasmanová Marhánková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 13:00 14:40 KSS/ETN SP-504
Pondělí 9:20 11:00 KSS/GE SP-504
Pondělí 11:10 11:55 KSS/GE SP-504
Pondělí 14:50 16:30 KSS/ETN SP-504
Pondělí 14:50 16:30 KSS/SET SP-504

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 8:20 9:20 SP 512. V lednu proběhnou mé KH v následujících termínech: 5.1. 10:30-11:30, 18.1. 8:30-9:30, 25.1. 8:30-9:30