ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > GE > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSS/GE

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Cílem kurzu je seznámit studenty/ky se základními koncepty genderových studií. Kurz představuje gender jako komplexní kategorii, která prochází všemi rovinami života ve společnosti. Zároveň vyzdvihuje propojenost genderu s dalšími kategoriemi (jako je věk, sexualita, etnicita a třída). Kurz se zaměřuje na studium genderu na různých úrovních. Dívá se na gender jak v kontextu individuální zkušenosti, tak na úrovni strukturální zakotvenosti genderových vztahů a nerovností. V rámci kurzu budou studenti/ky seznámeni také s feministickými přístupy.  Cílem kurzu je rovněž podnítit studenty/ky ke kritickému uvažování o genderových vztazích ve společnosti.

Poslední změna: 14.09.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KSS/GE, Sociologie genderu
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KSS/GE - IS/STAG

Kurz představuje základní koncepty sociologie genderu a tzv. gender studies a women´s studies (například gender, pohlaví, genderové stereotypy, genderové role, femininita, maskulinita, třetí gender atd.) z pohledu různých paradigmat (zejména strukturního funkcionalismu, feministických a marxistických přístupů). Studenti se rovněž stručně seznámí s historií ženského hnutí a studií genderu a pohlaví na poli sociálních věd.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra sociologie
PhDr.
Jaroslava Hasmanová Marhánková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pátek 11:45 12:45 KSS/BPS SP-512
Pátek 9:20 11:00 KSS/PST SP-504
Pátek 11:10 11:55 KSS/PST SP-504

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pátek 11:45 12:45 SP 512. První týden semestru (16.2.) se KH posunují na 10:45-11:45
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
opravené eseje 15.12.2017, 08:37

Milí studující,
v tuto chvíli již v Portále můžete nalézt komentáře k vašim esejím a jejich případné hodnocení. Věnujte jim prosím pozornost. V případě jakýchkoliv nejasností se na mě neváhejte obrátit.
 

změna harmonogramu přednašek 16.11.2017, 17:35

V sylabu došlo k malé změně harmonogramu přednášek. Z důvodu mé pracovní cesty odpadá přednáška a seminář 11.12. S ohledem na tuto změnu došlo rovněž k posunutí přednášených témat (a povinné literatury na jednotlivá setkání). V coursewaru je k dispozici nová verze sylabu, kde jsou změny uvedeny. Věnujte mu prosím pozornost.

aktualní verze sylabu 13.09.2017, 08:46

Courseware byl aktualizován pro rok 2017/2018

[RSS]