ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > GE > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSS/GE

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Cílem kurzu je seznámit studenty/ky se základními koncepty genderových studií. Kurz představuje gender jako komplexní kategorii, která prochází všemi rovinami života ve společnosti. Zároveň vyzdvihuje propojenost genderu s dalšími kategoriemi (jako je věk, sexualita, etnicita a třída). Kurz se zaměřuje na studium genderu na různých úrovních. Dívá se na gender jak v kontextu individuální zkušenosti, tak na úrovni strukturální zakotvenosti genderových vztahů a nerovností. V rámci kurzu budou studenti/ky seznámeni také s feministickými přístupy.  Cílem kurzu je rovněž podnítit studenty/ky ke kritickému uvažování o genderových vztazích ve společnosti.

Poslední změna: 14.09.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KSS/GE, Sociologie genderu
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KSS/GE - IS/STAG

Kurz představuje základní koncepty sociologie genderu a tzv. gender studies a women´s studies (například gender, pohlaví, genderové stereotypy, genderové role, femininita, maskulinita, třetí gender atd.) z pohledu různých paradigmat (zejména strukturního funkcionalismu, feministických a marxistických přístupů). Studenti se rovněž stručně seznámí s historií ženského hnutí a studií genderu a pohlaví na poli sociálních věd.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra sociologie
PhDr.
Jaroslava Hasmanová Marhánková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 13:00 14:40 KSS/ETN SP-504
Pondělí 9:20 11:00 KSS/GE SP-504
Pondělí 11:10 11:55 KSS/GE SP-504
Pondělí 14:50 16:30 KSS/ETN SP-504
Pondělí 14:50 16:30 KSS/SET SP-504

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 8:20 9:20 SP 512.
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
aktualní verze sylabu 13.09.2017, 08:46

Courseware byl aktualizován pro rok 2017/2018

[RSS]