ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > KLAS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSS/KLAS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Špatní objevitelé jsou ti, kdo si myslí, že neexistuje země, když vidí jen moře.
Francis Bacon
Poslední změna: 18.09.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KSS/KLAS, Kvalitativní sociologická data
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 7 kreditů,
Vyloučené předměty KSS/SOL  (Praktikum zpracování kvalitativních dat)
Předměty informativně doporučené KSS/MV2  (Metody výzkumu 2)
Předmět nemá podmiňující předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KSS/KLAS - IS/STAG

Cílem kurzu je naučit studenty zpracovávat a analyzovat textová, zvuková, obrazová a video data pomocí programu ATLAS.ti, neboť tento typ dat je jak v akademické, tak v aplikované sociologii stále více používán. V první části se studenti seznámí s kompletním ovládáním a funkcemi programu na základě názorných ukázek a řešení modelových příkladů a úkolů. Dále bude tato první část zaměřena na strategii analýzy kvalitativních dat. V druhé části dostanou studenti prostor pro analýzu vlastních kvalitativních dat, případně dat z kvalitativního datového archivu.

Prakticky orientovaný kurz, který učí studenty analyzovat sociologická kvalitativní data, provází je jednotlivými částmi výzkumu a připravuje je tak na samostatnou empirickou práci. Posluchači během semestru mají zvládnout práci se potřebným statistickým softwarem, analýzu dat i základy jejich interpretace. Kurz připravuje studenty na psaní empirické bakalářské nebo magisterské diplomové práce. Konkrétní zaměření pro daný rok/semestr bude zveřejněno v podrobném sylabu na stránkách vyučujícího v době předzápisu. Proto studentům doporučujeme podrobný sylabus konzultovat ještě před zapsáním.


Text (C021) Nápověda
K prohlížení textu nemáte dostatečná práva.
 
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]