ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > MOP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSS/MOP

Text (C021) Nápověda

Vítejte!


Pod označením postmoderna se skrývá konkrétní způsob uvažování o světě. A právě proto, že je to určitý typ „přemítání“, je vcelku velmi problematické definovat jeho přesné hranice. Můžeme mluvit maximálně o jistých charakteristikách, ale rozhodně nelze striktně a v těch nejzřetelnějších obrysech stanovit, co je a co není postmoderní myšlení. Mezi charakteristické znaky postmoderny patří podpoření eroze představ o jednotě světa. Nejen jejich podpoření, ale „systematické“ pracování na rozpadu takového konceptu, jenž tvoří monologické pojetí „všeho“. Je to upuštění od systematického vytváření sférických modelů, jejichž výsostným znakem je symetrie, hierarchie, evidentní řád. Standartou, pod kterou se postmoderní myslitelé šikují, je pluralita. Pluralita, která vede k asymetrii, uznání různosti, jinakosti; diference; odlišnost a diskontinuita nejsou chápány jako počátek chaosu a úpadku, ale jako způsob přistupování ke světu, jehož smysl a význam se ukrývá v poslysémičnosti jazyka. Tzn. věci kolem nás, nemají jeden jediný správný význam, který někdo rozeznal a těm méně chápajícím osvětlil, čímž je zároveň zavázal k jeho následování a obhajování, ale interpretace smyslu věcí nacházejících se kolem nás je podstatně více, z čehož ovšem neplyne, že je jich nekonečně mnoho.

Poslední změna: 15.09.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KSS/MOP, Moderní a postmoderní teorie společnosti
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 7 kreditů,
Vyloučené předměty KSS/MPT  (Moderní a postmoderní teorie společnosti)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KSS/MOP - IS/STAG

Cílem kurzu je posluchačům zprostředkovat problematiku široké sociokulturní změny, označované termínem postmoderna. Postmoderna představuje pokus souhrnně pojmenovat ty skutečnosti, jež spoluurčují a formují myšlení, potažmo formy vědění a vůbec celkový ráz životních cílů. Posluchač bude seznámen s jednotlivými proudy uvnitř postmoderny, jak s jejich obecnějším rázem, projevy a vlivy, tak s konkrétními představiteli jako jsou v Německu - Peter Sloterdijk, Wolfgang Welsch, Odo Marqurd; ve Francii - Jacques Derrida, Jean-Francois Lyotard či Michael Foucault. Dále bude cílem kurzu představit reakci na postmodernu ať její kritiky (Habermas, Apel, Küng) nebo pokusy o znovuuchopení moderny (Ulrich Beck a Zygmund Bauman). Část kurzu může proběhnout formou řízené samostatné práce studentů.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra sociologie
Doc. PhDr.
Jan Váně
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 9:00 10:00 KSS/BPS SP-507
Úterý 11:10 12:50 KSS/KSZ SP-503
Úterý 13:00 13:45 KSS/KSZ SP-503
Úterý 13:55 15:35 KSS/NEM SP-504
Úterý 15:45 16:30 KSS/NEM SP-504
Úterý 17:35 19:15 KSS/SNB SD-325
Úterý 19:25 20:10 KSS/SNB SD-325

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 9:00 10:00 507
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]