ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > MPT > O předmětu