ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > MV1 > O předmětu