ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > MV2 > O předmětu