ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > OBM > O předmětu