ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > PST > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSS/PST

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Téma populačního i individuálního stárnutí nabývá v současné době na významnosti. Kurz reaguje na tuto skutečnost zasazením stárnutí do kontextu sociálních věd, přičemž seznamuje studenty s klíčovými otázkami spojenými se stárnutím.

Poslední změna: 15.02.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KSS/PST, Populační stárnutí a sociologie
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KSS/PST - IS/STAG

Téma populačního i individuálního stárnutí nabývá v současné době na významnosti. Kurz reaguje na tuto skutečnost zasazením stárnutí do kontextu sociálních věd, přičemž seznamuje studenty s klíčovými otázkami spojenými se stárnutím. Jeho cílem je poskytnout komplexní pohled na stárnutí v makro i mikro perspektivě a zároveň poukázat na způsoby, jakým obě tyto dimenze ovlivňují pohled na stáří, jeho roli ve společnosti i konkrétní zkušenost stárnutí. Pozornost bude věnována především individuální zkušenosti stárnutí a faktorům, které ji významně ovlivňují. Cílem kurzu je představit základní koncepty a tematické okruhy spojené s problematikou stárnutí a nastínit tak šíři možných otázek, které toto téma v sociálních vědách vyvolává. Kurz je rovněž zaměřen na představení různých metodologických postupů a etických otázek spojených s tématem stárnutí. Kurz zároveň usiluje o prolnutí poznatků sociálních věd s konkrétní praxí sociálních politik a života ve stáří.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno průběžnému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu. Na počátku semestru bude určen rozvrh čtení na každý týden. Přečtené texty budou předmětem diskuse v seminářích. U vybraných položek doporučené literatury budou vybraní studující zpracovávat konspekty, které budou ještě před začátkem příslušného semináře poskytovat ostatním studujícím. Obvyklý rozsah konspektu, který bude shrnovat hlavní téma (témata) textu, případně použité metody a hlavní zjištění/závěry textu, bude 2-4 NS. Autor konspektu bude připraven zpracovaný text představit v semináři v krátkém referátu a případně uplatnit získané poznatky v seminární diskusi. Rozvrh zpracovávání konspektů bude určen na počátku semestru. V závislosti na počtu studentů/tek v kurzu lze očekávat, že každý studující bude zpracovávat jeden až dva konspekty za semestr.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra sociologie
PhDr.
Jaroslava Hasmanová Marhánková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 13:00 14:40 KSS/ETN SP-504
Pondělí 9:20 11:00 KSS/GE SP-504
Pondělí 11:10 11:55 KSS/GE SP-504
Pondělí 14:50 16:30 KSS/ETN SP-504
Pondělí 14:50 16:30 KSS/SET SP-504

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 8:20 9:20 SP 512. V lednu proběhnou mé KH v následujících termínech: 5.1. 10:30-11:30, 18.1. 8:30-9:30, 25.1. 8:30-9:30
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
aktuální harmonogram kurzu 15.03.2017, 14:53

V coursewaru můžete nalézt aktuální verzi sylabu reflektující výpadek jedné z přednášek v důsledku mé nemoci. Věnujte mu prosím pozornost (dochází k dílčím změnám v tématech a povinné literatuře na semináře).

24.2. se kurz neschází 14.02.2017, 14:23

První týden semestru (24.2.) se kurz neschází z důvodu kolize s probíhajícím kurzem hostujícího profesora

aktualni sylabus 2016/2017 14.02.2017, 14:22

Courseware byl aktualizován pro LS 2016/2017. Detailni sylabus naleznete v jednotlivých sekcích.

[RSS]