ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > SDI > O předmětu