ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > SMIA > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSS/SMIA

Text (C021) Nápověda

Welcome!

"Physical movement across space is the natural, normal given of human social life; what is abnormal, changeable, and historically constructed is the idea that human societies need to construct political borders and institutions that define and constrain spatial mobility in particular, regularized ways, such that immobility becomes the norm."

Adrian Favell

Poslední změna: 02.11.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KSS/SMIA, Sociologie migrace
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 10 kreditů,
Vyloučené předměty KSS/SMI  (Sociologie migrace)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KSS/SMIA - IS/STAG

Kurz si klade za cíl seznámit studenty s problematikou mezinárodní migrace. Pozornost je věnována teoretickým přístupům a výzkumům, které poskytují rámec a jsou zdrojem informací pro probíhající debatu k tématu migrace. V rámci kurzu jsou migrační procesy představeny v ekonomickém, politickém a sociálním kontextu. Studenti se také seznámí s tématem mezinárodní migrace v kontextu České republiky.

Kurz je vyučován v anglickém jazyce.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra sociologie
Mgr.
Alena Pařízková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět
Nebyla nalezena vazba učitele na telefonní seznam, data (místnost, telefony) nemusí být k dispozici.
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]