ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > SNC > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSS/SNC

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Po roce 1989 se vytvořily v Česku „ideální podmínky“ pro obrat ke studiu náboženství a k obnovení zájmu o sociologii náboženství. S pádem komunistického režimu zmizel politicky motivovaný dirigismus zakázek a příkazů. Ke všemu nastal příznivý čas pro studium východo a (středo) evropských zemích, které byly zasaženy strukturní přeměnou, což se projevovalo i v přístupu k náboženství v těchto zemích. Strukturní přerod byl nahlížen, jak u nás tak především v zahraničí, jako ideální příležitost sledovat procesy změn „okamžitě“. Zájem o strukturální změny byl dán tím, že dynamika proměn byla mnohonásobně vyšší než v západních společnostech, které daným procesem buď již prošly, nebo se v něm dlouhodobě nacházejí a změny nejsou tak snadno patrné.

O úspěchu a významu vědecké (sub)disciplíny rozhoduje její schopnost predikovat budoucí vývoj. K tomu je zapotřebí schopnost získat relevantní empirická data a schopnost věrohodně je interpretovat.  Nedílnou součástí je i institucionální ukotvenost a společenská poptávka po službách příslušné vědecké disciplíny. Jednou z možných operacionalizací je četnost výzkumů věnovaných náboženství a institucionální podpora těchto výzkumů. Nakolik se tak děje, bude představeno během kurzu, kdy budou představeny nejdůležitější výzkumy, které po roce 1989 mapovaly religiozitu v České republice. Jedná se o výzkumy jako jsou World Values Survey (WVS), European Values Study (EVS) nebo International Social Survey Program (ISSP), Aufbruch, DIN a další. Empirická data získaná během těchto šetření posloužila k redefinování teorií vysvětlujících a predikujících možný vývoj religiozity ve světě. Tyto výzkumy se opírají nejen o jednorázové sběry dat, ale především vycházejí z longitudinálních (panelových) šetření.

Poslední změna: 29.09.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KSS/SNC, Výzkumy v sociologii náboženství
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 10 kreditů,
Vyloučené předměty KSS/MEN  (Sociologie náboženských skupin v ČR)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KSS/SNC - IS/STAG

Cílem kursu je osvojení si faktických, obvykle sociologickým výzkumem podložených a v sociologické teorii zakotvených znalostí o nejvýznačnějších náboženských skupinách působících v České republice. Kurz obsahově navazuje na základní kurz sociologie náboženství a obecnější témata sociologie náboženství.

Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra sociologie
Doc. PhDr.
Jan Váně
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 9:00 10:00 KSS/BPS SP-507
Úterý 11:10 12:50 KSS/KSZ SP-503
Úterý 13:00 13:45 KSS/KSZ SP-503
Úterý 13:55 15:35 KSS/NEM SP-504
Úterý 15:45 16:30 KSS/NEM SP-504
Úterý 17:35 19:15 KSS/SNB SD-325
Úterý 19:25 20:10 KSS/SNB SD-325

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 9:00 10:00 507
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra sociologie
Doc. PhDr.
Jan Váně
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 9:00 10:00 KSS/BPS SP-507
Úterý 11:10 12:50 KSS/KSZ SP-503
Úterý 13:00 13:45 KSS/KSZ SP-503
Úterý 13:55 15:35 KSS/NEM SP-504
Úterý 15:45 16:30 KSS/NEM SP-504
Úterý 17:35 19:15 KSS/SNB SD-325
Úterý 19:25 20:10 KSS/SNB SD-325

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 9:00 10:00 507
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]