ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > SSP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSS/SSP

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Kurz rozvíjí a poskytuje vědomosti ze základů sociologie. Naučí studující chápat složitost socializace člověka, poukazuje na problémy socializace a vlivu společenského prosředí na utváření osobnosti, na zákonitosti vývoje a problematiku zdraví a nemoci ze sociologického hlediska. 
 
Poslední změna: 29.09.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KSS/SSP, Sociální psychologie a sociologie
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KSS/SSP - IS/STAG

Cílem kurzu je seznámit studující se základními klíčovými pojmy a koncepty sociologie a to zejména s těmi, které se týkají skupinových procesů a skupinové dynamiky, sociální interakce a sociálních problémů v interakci. Prostor je věnován vymezení sociologie jako specifické formy vědění a jejího vztahu k jiným sociálním vědám, zejména pak sociální psychologii a etnometodologii, procesu socializace sociálním interakcím v každodenním životě, sociálním jevům, sociálním skupinám, klíčovým institucím a organizacím moderní i tradiční společnosti.

Text (C021) Nápověda
K prohlížení textu nemáte dostatečná práva.
 
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]