ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > TMK1Z > O předmětu