ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > TPK > O předmětu