ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > TSS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSS/TSS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Výzkum sociální stratifikace tvoří jádro sociologie a jednu z nejvíce paradigmatizovaných oblastí sociologického zkoumání. Proto je v mnoha ohledech příkladnou součástí sociologie, která může sloužit jako rolový model a inspirace i pro jiné sociologické sub-disciplíny. Sociální struktura mimo to funguje jako explanandum pro řadu sociálních jevů počínaje socializací a politickým chováním, přes ideologie až po revoluce a obecně jakoukoli sociální změnu. S ohledem na tyto skutečnosti je kruz zařazen jako jeden z magisterských povinných kurzů.

 

Poslední změna: 21.09.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KSS/TSS, Teorie sociální stratifikace
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KSS/TSS - IS/STAG

Cílem kurzu je představit studentům teorie a empirický výzkum sociálních nerovností, sociálních struktur a sociální mobility, jak je praktikován soudobou sociologií. Kurz se bude zejména zaměřovat na otázky srovnávacích výzkumů a transformací sociálních nerovností v moderních západních společnostech. Budeme studovat obecné otázky definice statusu a tříd, otázky mezi- a vnitrogenerační zaměstnanecké mobility, nerovností v přístupu ke vzdělání, rodiny a výběrového párování.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno průběžnému podrobnému čtení vybraných položek studijní literatury v plném rozsahu. Na počátku semestru bude určen rozvrh čtení na každý týden. Přečtené texty budou předmětem diskuse v seminářích. U vybraných položek literatury budou jednotliví studenti zpracovávat konspekty, které budou ještě před začátkem příslušného semináře poskytovat ostatním studentům. Obvyklý rozsah konspektu, který bude shrnovat hlavní téma (témata) textu, případně použité metody a hlavní zjištění/závěry textu, bude 2-4 NS. Autor konspektu bude připraven zpracovaný text představit v semináři v krátkém referátu a případně uplatnit získané poznatky v seminární diskusi. Rozvrh zpracovávání konspektů bude určen na počátku semestru. V závislosti na počtu studentů v kurzu lze očekávat, že každý studnet bude zpracovávat jeden až dva konspekty za semestr.
Text (C021) Nápověda
K prohlížení textu nemáte dostatečná práva.
 
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra sociologie
Mgr.
Alena Pařízková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 10:15 11:00 KSS/TSS SP-504
Úterý 11:10 12:50 KSS/TSS SP-504
Čtvrtek 10:15 11:55 KSS/SMI SP-420
Čtvrtek 12:05 12:50 KSS/SMI SP-420

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 14:00 15:00 SP508; pravidelné KH začínají se začátkem zimního semestru
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]