ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > ZS1Y > O předmětu