ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > ZS2 > O předmětu