ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > ZS2Y > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSS/ZS2Y

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Kurz navazuje na kurz  ZS1Y a spolu s nimi tvoří dvousemestrální úvod do sociologie. V tomto semestru je kurz zaměřen na problematiku vybraných oborových sociologií. Studenti mají v rámci kurzu možnost seznámit se s konkrétními dílčími tématy sociologie. Hlubší studium představovaných sociologických oborů pak přináší další specializované kurzy, které lze najít v nabídce katedry sociologie. Kurz je rozdělen na přednášky a semináře. Stěžejní část seminářů tvoří práce s texty.

Poslední změna: 24.09.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KSS/ZS2Y, Základy sociologie 2
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 7 kreditů,
Vyloučené předměty KSS/ZS2  (Základy sociologie 2)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KSS/ZS2Y - IS/STAG

Kurz obsahově navazuje na kurz Základy sociologie 1 a dále pokračuje v přehledu základů sociologie, tentokráte s důrazem na přehled oborových sociologií (sociologie rodiny a příbuzenství, sociologie politiky, sociologie školy a vzdělání, sociologie médií, sociologie jazyka a komunikace, sociologie náboženství, ekonomická sociologie, sociologie města, sociologie organizace a byrokracie). Kurz se rovněž zabývá studiem sociálních hnutí, revolucí a sociální změny. Kurz se konečně věnuje také přehledu základních sociálních a mocenských struktur společnosti, jako jsou třídní struktura, gender, rasa a etnikum.
Část týdenní hodinové dotace kurzu může být nahrazena samostudiem.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra sociologie
Prof. PhDr.
Hynek Jeřábek
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 16:40 17:30 KSS/BPS SP-509
Pondělí 13:55 14:40 KSS/MM SP-504
Pondělí 14:50 16:30 KSS/MM SP-504

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Lichý Pondělí 18:00 19:00 Ve zkušebním období jen pro předchozí dohodě e-mailem!
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]