ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KTO > ANC1 > O předmětu