ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KTO > KCN > O předmětu