ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KTO > LFM > O předmětu