ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KTO > PA > O předmětu