ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KTO > PRNC1 > O předmětu