ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta právnická > KTP > ISL > O předmětu