ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta právnická > KTP > VKZIP > O předmětu