ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > 9ATV > O předmětu