ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > 9DISS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/9DISS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Školní tělesná výchova je již téměř 140 let organickou součástí výchovy a vzdělání na školách v Českých zemích. Pojem didaktika tělesné výchovy je chápán ve smyslu akademické vědní disciplíny i jako studijní předmět v obsahu pregraduální přípravy učitelů tělesné výchovy. Cílem předmětu je, aby byli studenti schopni používat základní pojmy didaktiky tělesné výchovy, porovnali  souvislosti historie a současnosti ve vyučování tělesné výchově a sportu, vysvětlili nezbytnosti a variabilnosti organizačních forem a didakticko- organizačních forem práce tělovýchovného procesu, aplikovali základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, postupy a metody ve vyučování tělesné výchovy, používali základní prvky optimalizace a efektivizace ve vyučování tělesné výchovy, modifikovali jednotlivé prvky z vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů a na základě sestavených plánů zpracovali různé typy vyučovacích jednotek TV na SŠ.

Poslední změna: 05.10.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KTV/9DISS, Didaktika tělesné výchovy SŠ
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 15 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KTV/9DISS - IS/STAG

Uvést studenta do problematiky didaktiky tělesné výchovy se zaměřením na učitelství TV na SŠ. Nastínit vývoj didaktiky tělesné výchovy, poreferovat o výzkumných metodách v TV. Sdělit příklady možných organizačních forem. Ukázat studentovi možnosti efektivizace tělovýchovného procesu. Vytvořit představu o úrovni tělesné zdatnosti a možnostech dalšího rozvoje. Teoreticky seznámit studenta s didaktickými zásadami, vyučovacími způsoby, postupy, metodami a didaktickými řídícími styly využívanými během vzdělávacího procesu. Upozornit na existenci hlavních a vedlejších didakticko organizačních forem a vysvětlit rozdíl mezi nimi. Dát návod k tomu, jak nahlížet na VJ ve školní TV z hlediska didaktických, fyziologických, sociologických a psychologických aspektů.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Centrum tělesné výchovy a sportu
Mgr.
Petr Valach
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 10:00 11:00 Kl 127
Každý Úterý 13:45 14:45 Kl 127
Text (C021) Nápověda
K prohlížení textu nemáte dostatečná práva.