ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > 9DIZS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/9DIZS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Školní tělesná výchova je již téměř 140 let organickou součástí výchovy a vzdělání na školách v Českých zemích. Pojem didaktika tělesné výchovy je chápán ve smyslu akademické vědní disciplíny i jako studijní předmět v obsahu pregraduální přípravy učitelů tělesné výchovy. Cílem předmětu je, aby byli studenti schopni používat základní pojmy didaktiky tělesné výchovy, porovnali  souvislosti historie a současnosti ve vyučování tělesné výchově a sportu, vysvětlili nezbytnosti a variabilnosti organizačních forem a didakticko- organizačních forem práce tělovýchovného procesu, aplikovali základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, postupy a metody ve vyučování tělesné výchovy, používali základní prvky optimalizace a efektivizace ve vyučování tělesné výchovy, modifikovali jednotlivé prvky z vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů a na základě sestavených plánů zpracovali různé typy vyučovacích jednotek TV na ZŠ.

Poslední změna: 29.09.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KTV/9DIZS, Didaktika tělesné výchovy
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 10 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KTV/9DIZS - IS/STAG

Uvést studenta do problematiky předmětu didaktika tělesné výchovy. Představit projekty výchovy a vzdělávání ve školní TV. Informovat o vývoji didaktiky školní TV. Sdělit organizační formy tělovýchovného procesu, didaktické zásady vyučovacího procesu. Seznámit s učivem ve školní tělesné výchově. Charakterizovat vyučovací způsoby, postupy, metody, didaktické organizační formy v tělesné výchově. Informovat o možnostech optimalizace a efektivizace v TV. Charakterizovat VJ ve školní TV z hlediska didaktických, fyziologických, sociologických a psychologických aspektů. Představit řídící styly v TV.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Centrum tělesné výchovy a sportu
Mgr.
Petr Valach
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6433

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět
Text (C021) Nápověda
K prohlížení textu nemáte dostatečná práva.