ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > 9KGYM > O předmětu