ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > 9KSM > O předmětu