ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > 9SH > O předmětu