ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > BDPR > O předmětu