ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > BP1 > O předmětu
Course header (C001) Help

KTV/BP1

Text (C021) Help

Vypracování bakalářské práce je jeden z posledních kroků, který vám zbývá k završení studia. Je to krok důležitý, který má prokázat vaši schopnost samostatně zpracovat odborný problém. Není to úkol samoúčelný. Výsledek práce by měl být použitelný a především by měl přinést něco nového. Určitě nevymyslíte něco převratného, ale i malý poznatek může být důležitou cihlou v obrovské stavbě lidského poznání. Aby tomu tak bylo, musí bakalářská práce splňovat určitá kritéria. Především, musí mít vysokou odbornou úroveň. Musíte na ní pracovat nejen se znalostí vlastní problematiky, ale též se znalostí metod, které při řešení použijete. Dopředu je nutno vědět, co budete dělat, jak to budete dělat, co chcete zjistit, k čemu chcete dojít a k čemu to celé bude. Z tohoto důvodu je nezbytné, abyste nejdříve zpracovali projekt práce, a teprve poté se pustili do jeho řešení. Dobrý projekt je nezbytnou součástí dobré práce. Přeji vám tedy, aby ten váš projekt byl tím nejlepším odrazovým můstkem.

Last updated: 09.09.2011
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KTV/BP1, Thesis Tutorial
Teaching Winter semester , Seminar 2 [Hours/Week]
Completion Pre-Exam Credit, 6 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KTV/BP1 -IS/STAG

The aim of this course is to develop the skills to work up the bachelor's thesis.
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Úsek prorektora pro studijní a pedagogickou činnost
Doc.
Ladislav Čepička
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 6434, 1020

Portlet edit mode... <<< Back

Timetable

Day from To Abbreviation Room
Tuesday 9:20 AM 11:00 AM KTV/APM KL-117
Tuesday 12:05 PM 1:45 PM KTV/APM KL-117
Tuesday 1:55 PM 3:35 PM KTV/APM KL-117
Thursday 1:55 PM 3:35 PM KTV/APM KL-228

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 11:10 14:55 [KL127] - pouze pro studenty KTV
Každý Čtvrtek 13:00 13:45 [KL127] - pouze pro studenty KTV
News (C012) Help
News
No news entered at the moment
[RSS]