ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > BPROJ > O předmětu