ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > DI1SS > O předmětu