ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > DI1ZS > O předmětu
Course header (C001) Help

KTV/DI1ZS

Text (C021) Help

Školní tělesná výchova je již téměř 140 let organickou součástí výchovy a vzdělání na školách v Českých zemích. Pojem didaktika tělesné výchovy je chápán ve smyslu akademické vědní disciplíny i jako studijní předmět v obsahu pregraduální přípravy učitelů tělesné výchovy. Cílem předmětu je, aby byli studenti schopni používat základní pojmy didaktiky tělesné výchovy, porovnali  souvislosti historie a současnosti ve vyučování tělesné výchově a sportu, vysvětlili nezbytnosti a variabilnosti organizačních forem a didakticko- organizačních forem práce tělovýchovného procesu, aplikovali základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, postupy a metody ve vyučování tělesné výchovy, používali základní prvky optimalizace a efektivizace ve vyučování tělesné výchovy, modifikovali jednotlivé prvky z vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů a na základě sestavených plánů zpracovali různé typy vyučovacích jednotek TV na ZŠ.

Last updated: 06.10.2013
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KTV/DI1ZS, Methodology of P. E. for BS Teachers 1
Teaching Winter semester , Lecture 1 [Hours/Week] Seminar 1 [Hours/Week]
Completion Pre-Exam Credit, 2 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KTV/DI1ZS -IS/STAG

The aim of this course is to introduce students to problems of didactic terminology, to present them theoretical basis of didcactics of physical education focused on realization and back analysis of educational process.
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Education
Center for Physical Education and Sport
Mgr.
Petr Valach
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 6433

Unofficial WWW
Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Pondělí 12:00 13:00 Kl 127
Text (C021) Help
K prohlížení textu nemáte dostatečná práva.