ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > DI1ZS > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/DI1ZS

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KTV/DI1ZS - IS/STAG

Doporučená
Rychtecký, Antonín; Fialová, Ludmila, Didaktika školní tělesné výchovy , Praha : Karolinum 1995
Didaktika školní tělesné výchovy , Praha : Univerzita Karlova 1981
Vilímová, Vlasta, Didaktika tělesné výchovy , Brno : Paido 2002
Sýkora, František; Kostková, Jarmila; Vorlíček, Václav, Didaktika tělesné výchovy : učební text pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport , Praha : SPN 1985
Kyriacou, Chris, Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování , Praha : Portál 1996
Metodický portál KTV
CANGELOSI, J. S., Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce , Praha : Portál 2006
Mužík, Vladislav, Tělesná výchova a zdraví : zdravotně orientované pojetí tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ , Olomouc : Hanex 1997
Hníždilová, M., Tělovýchovné chvilky , Brno 2006
Učební osnovy středních a základních škol
Jonášová, D., Michálková, J., Mužík, V., Učení v pohybu aneb výuka pro neposedy , Brno: MU 2006
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Další prameny k výuce nad rámec seznamu uvedeného ve stagu (je možno doplňovat i během semestru), případně rošíření informací o literatuře uvedených ve stagu o další podrobnosti.
Poslední změna: 10.09.2013
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.