ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > DI1ZS > O předmětu