ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > DI2SS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/DI2SS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Školní tělesná výchova je již téměř 140 let organickou součástí výchovy a vzdělání na školách v Českých zemích. Pojem didaktika tělesné výchovy je chápán ve smyslu akademické vědní disciplíny i jako studijní předmět v obsahu pregraduální přípravy učitelů tělesné výchovy. Cílem předmětu je, aby byli studenti schopni používat základní pojmy didaktiky tělesné výchovy, porovnali  souvislosti historie a současnosti ve vyučování tělesné výchově a sportu, vysvětlili nezbytnosti a variabilnosti organizačních forem a didakticko- organizačních forem práce tělovýchovného procesu, aplikovali základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, postupy a metody ve vyučování tělesné výchovy, používali základní prvky optimalizace a efektivizace ve vyučování tělesné výchovy, modifikovali jednotlivé prvky z vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů a na základě sestavených plánů zpracovali různé typy vyučovacích jednotek TV na SŠ.

Poslední změna: 17.02.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KTV/DI2SS, Didaktika TV 2 SŠ
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předměty informativně doporučené KTV/DI1SS  (Didaktika TV 1 SŠ)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KTV/DI2SS - IS/STAG

Uvést studenty do problematiky plánování a organizování výuky tělesné výchovy na střední škole včetně analýzy vyučovacího procesu spojené s hodnocením a diagnostikou.Uvést do základních teoretických a praktických vědomostí, dovedností a postojů v oblasti tělesné výchovy se zaměřením na praktické vyučování tělesné výchovy, včetně získávání zkušeností při modelových situacích v hromadné, skupinové a individuální formě vyučování. Vytváření všech potřebných plánů k vyučování i vyučování v různých podmínkách. Naučit se hospitovat, prezentovat a modifikovat pozorovanou VJ.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra tělesné a sportovní výchovy
Mgr.
Petr Valach
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PLÁNU TÉM. CELKU 05.05.2017, 14:32
Zvýrazněná informace...

DEADLINE pro odevzdání PÁTEK 12. 5. 2017!!!Možno i emailem. 

ZAKONČENÍ SEMESTRU 12.04.2017, 13:51

Vzhledem k Velikonocím, státním svátkům a Vašim praxím se uvidíme až 15.5., kdy zakončíme semestr posledním seminářem. Nezapomeňte vybrat seminární práce II. (Plán tématického ceklu) a odevzdat mi je k p. sekretářce do kaslíku. Děkuji. Ať se Vám na praxích daří. 

10. 4. 23.03.2017, 11:33
Zvýrazněná informace...

Píšeme ZP test a odevzdáváte seminární práci I. (příprava na VJ TV ze ZS i z LS). Obsah testu pod záložkou Testy.

[RSS]