ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > DI2SS > O předmětu