ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > DI2SS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/DI2SS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Školní tělesná výchova je již téměř 140 let organickou součástí výchovy a vzdělání na školách v Českých zemích. Pojem didaktika tělesné výchovy je chápán ve smyslu akademické vědní disciplíny i jako studijní předmět v obsahu pregraduální přípravy učitelů tělesné výchovy. Cílem předmětu je, aby byli studenti schopni používat základní pojmy didaktiky tělesné výchovy, porovnali  souvislosti historie a současnosti ve vyučování tělesné výchově a sportu, vysvětlili nezbytnosti a variabilnosti organizačních forem a didakticko- organizačních forem práce tělovýchovného procesu, aplikovali základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, postupy a metody ve vyučování tělesné výchovy, používali základní prvky optimalizace a efektivizace ve vyučování tělesné výchovy, modifikovali jednotlivé prvky z vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů a na základě sestavených plánů zpracovali různé typy vyučovacích jednotek TV na SŠ.

Poslední změna: 17.02.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KTV/DI2SS, Didaktika TV 2 SŠ
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předměty informativně doporučené KTV/DI1SS  (Didaktika TV 1 SŠ)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KTV/DI2SS - IS/STAG

Uvést studenty do problematiky plánování a organizování výuky tělesné výchovy na střední škole včetně analýzy vyučovacího procesu spojené s hodnocením a diagnostikou.Uvést do základních teoretických a praktických vědomostí, dovedností a postojů v oblasti tělesné výchovy se zaměřením na praktické vyučování tělesné výchovy, včetně získávání zkušeností při modelových situacích v hromadné, skupinové a individuální formě vyučování. Vytváření všech potřebných plánů k vyučování i vyučování v různých podmínkách. Naučit se hospitovat, prezentovat a modifikovat pozorovanou VJ.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Centrum tělesné výchovy a sportu
Mgr.
Petr Valach
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 10:00 11:00 Kl 127
Každý Úterý 13:45 14:45 Kl 127
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
PRAXE 15. ZŠ 15.02.2018, 19:41
Zvýrazněná informace...

Od pondělí 5. 3. - sraz 12:30 před školou, hodina TV 12:45 - 13:30 - VII.C,D dívky. Nezapomeňte hospitační archy a přezůvky. 

[RSS]