ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > DI2ZS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/DI2ZS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Školní tělesná výchova je již téměř 140 let organickou součástí výchovy a vzdělání na školách v Českých zemích. Pojem didaktika tělesné výchovy je chápán ve smyslu akademické vědní disciplíny i jako studijní předmět v obsahu pregraduální přípravy učitelů tělesné výchovy. Cílem předmětu je, aby byli studenti schopni používat základní pojmy didaktiky tělesné výchovy, porovnali  souvislosti historie a současnosti ve vyučování tělesné výchově a sportu, vysvětlili nezbytnosti a variabilnosti organizačních forem a didakticko- organizačních forem práce tělovýchovného procesu, aplikovali základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, postupy a metody ve vyučování tělesné výchovy, používali základní prvky optimalizace a efektivizace ve vyučování tělesné výchovy, modifikovali jednotlivé prvky z vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů a na základě sestavených plánů zpracovali různé typy vyučovacích jednotek TV na ZŠ.

Poslední změna: 17.02.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KTV/DI2ZS, Didaktika TV 2 ZŠ
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předměty informativně doporučené KTV/DI1ZS  (Didaktika TV 1 ZŠ)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KTV/DI2ZS - IS/STAG

Uvést studenty do problematiky plánování a organizování výuky tělesné výchovy na střední škole včetně analýzy vyučovacího procesu spojené s hodnocením a diagnostikou.Uvést do základních teoretických a praktických vědomostí, dovedností a postojů v oblasti tělesné výchovy se zaměřením na praktické vyučování tělesné výchovy, včetně získávání zkušeností při modelových situacích v hromadné, skupinové a individuální formě vyučování. Vytváření všech potřebných plánů k vyučování i vyučování v různých podmínkách. Naučit se hospitovat, prezentovat a modifikovat pozorovanou VJ.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra tělesné a sportovní výchovy
Mgr.
Petr Valach
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
závěr semestru 14.05.2017, 13:11
Zvýrazněná informace...

Na základě domluvy rozebereme poslední 2 výstupy z výuky na 15. ZŠ - Martin a Venda+Ivan ve středu 24. 5. od 17:00.

Tuto středu 17. 5. 2017 výuka DI2ZŠ u nás na KTV nebude.

Díky za pochopení.

PRAXE 15. ZŠ - Sraz 12:35 před školou. 14.05.2017, 13:06

Pondělí 20. 3. učí Milan Vaníček!!!

Pondělí 27. 3. učí Radka Kvasničková!!! 

Pondělí 3. 4. učí Milan Denk!!!

Pondělí 10. 4. učí Kristýna Dlauhá!!!

Pondělí 17. 4. VELIKONOCE

Pondělí 24. 4. učí Andrea Halamová!!!

Pondělí 15. 5. učí Martin Prokopec!!!

Pondělí 22. 5. učí Vendy Bezděková a Ivan Procházka!!!
 

Termín odevzdání plán. tém. celku 05.05.2017, 14:36
Zvýrazněná informace...

DEADLINE pro odevzdání pátek 12. 5. 2017, možno i emailem. PŠ

12. 4. 23.03.2017, 11:32
Zvýrazněná informace...

Píšeme ZP test + odevzdáváte seminární práci I. (příprava na VJ ze ZS i z LS).

[RSS]