ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > DI2ZS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/DI2ZS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Školní tělesná výchova je již téměř 140 let organickou součástí výchovy a vzdělání na školách v Českých zemích. Pojem didaktika tělesné výchovy je chápán ve smyslu akademické vědní disciplíny i jako studijní předmět v obsahu pregraduální přípravy učitelů tělesné výchovy. Cílem předmětu je, aby byli studenti schopni používat základní pojmy didaktiky tělesné výchovy, porovnali  souvislosti historie a současnosti ve vyučování tělesné výchově a sportu, vysvětlili nezbytnosti a variabilnosti organizačních forem a didakticko- organizačních forem práce tělovýchovného procesu, aplikovali základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, postupy a metody ve vyučování tělesné výchovy, používali základní prvky optimalizace a efektivizace ve vyučování tělesné výchovy, modifikovali jednotlivé prvky z vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů a na základě sestavených plánů zpracovali různé typy vyučovacích jednotek TV na ZŠ.

Poslední změna: 17.02.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KTV/DI2ZS, Didaktika TV 2 ZŠ
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předměty informativně doporučené KTV/DI1ZS  (Didaktika TV 1 ZŠ)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KTV/DI2ZS - IS/STAG

Uvést studenty do problematiky plánování a organizování výuky tělesné výchovy na střední škole včetně analýzy vyučovacího procesu spojené s hodnocením a diagnostikou.Uvést do základních teoretických a praktických vědomostí, dovedností a postojů v oblasti tělesné výchovy se zaměřením na praktické vyučování tělesné výchovy, včetně získávání zkušeností při modelových situacích v hromadné, skupinové a individuální formě vyučování. Vytváření všech potřebných plánů k vyučování i vyučování v různých podmínkách. Naučit se hospitovat, prezentovat a modifikovat pozorovanou VJ.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Centrum tělesné výchovy a sportu
Mgr.
Petr Valach
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6433

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
ZP TEST 18.04.2018, 13:13
Zvýrazněná informace...

Ve středu 18.4. v semináři 16:30. Témata viz obsah seminářů.

PRAXE 15. ZŠ - Sraz 12:30 před školou 18.04.2018, 13:13

Od pondělí 5. 3. - sraz 12:30 před školou (dolní budova 15. zš), hodina TV 12:45 - 13:30 - VII.C,D dívky. Nezapomeňte hospitační archy a přezůvky. 

[RSS]