ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > DTV3 > O předmětu