ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > KIN > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/KIN

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KTV/KIN - IS/STAG

Doporučená
Svoboda, Bohumil; Hošek, Václav, Aktuální otázky kinantropologie : Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti : Určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu Univ. Karlovy , Praha : Karolinum 1992
Dobrý, Lubomír, Analýza didaktické interakce v tělesné výchově , Praha : Karolinum 1997
Česká kinantropologie : časopis vědecké společnosti kinantropologie , Praha : Česká kinantropologická společnost 1997
Blahuš, P., Kinantropologie na Univerzitě Karlově. 1993
SVATOŇ, V., Tradiční a nové sporty a pohybové aktivity mládeže a dospělých. Česká kinantropologie, 5, 2001, č. 1, s. 55-58
Hercig, Stanislav, Základy kinantropologie pro studující učitelství tělesné výchovy , Plzeň : Západočeská univerzita 1994
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Články v časopisu Tělesná výchova sport mládeže

BELŠÁN, P. Listujeme v encyklopedii tělesné kultury. Těl. Vých. Mlád. 1990-1991, č. 3, s. 98-101.

BLAHUŠ, P. Kinantropologie na Univerzitě Karlově. Těl. Vých. Mlád. 1993, č. 7, s. 17-23.

BUNC, V. Zdravotně orientovaná zdatnost a možnost její kultivace na základní škole. Těl. Vých. Sport Mlád. 1998, č. 4, s. 2-10.

DOBRÝ, L. …aby se tělesná výchova nepřežila. I. Výzkum a praxe. Těl. Vých. Mlád. 1992, č.4, s. 1-4.

                    II. Klišé-mýty-fakty. Těl. Vých. Mlád.1992, č. 5, s.1-5.

                    III. Hra. Těl. Vých. Mlád. 1992, č. 6, s.1-6.

                    IV. Může být tělesná zdatnost primárním cílem tělesné výchovy? 1992, č.7, s. 1-5.

                    V. Co víme o spektru didaktických stylů?. 1992, č. 8, s.1-8.

                    VI. O bioenergetice. 1993, č. 1, s. 1-6.

                    VII. Psychosociální koreláty pohybové činnosti. 1992, č2, s. 1-7.

                    VIII. Víme co měříme, když měříme? 1993, č. 3, s. 1-8.

                    IX. Zdravotně orientovaná zdatnost. 1993, č4, s. 1-2.

                    X. Závaznosti v tělesné výchově. 1993, č. 6, s. 5-15.

                    XI. Vývojově adekvátní tělesná výchova. 1993, č. 7, s. 1-7.

                    XII. Stanovení intenzit pohybového zatěžování pro rozvoj aerobní zdatnosti. 1993, č. 8, s. 3-9.

DOBRÝ, L. …aby tělesná výchova a sport nepřežily. Vliv sumace zpětných informací na učení. Těl. Vých. Sport Mlád., 1997, č. 1, s. 2-5.

                    Časové charakteristiky zpětné informace. 1997, č. 2, s. 2-4.

                    Integrace poznatků o pohybovém učení a jejich využití v praxi. 1997, č. 3, s. 2-5.

                    Integrace poznatků o pohybovém učení a jejich využití v praxi II. 1997, č. 5, s. 2-6.

                    O co vlastně v tělesné výchově jako povinném školním předmětu jde? 1997, č. 8, s. 2-5.

DOBRÝ, L. Kinantropologie je na světě. Těl. Vých. Mlád. 1992, č. l, s. 1-4.

DOVALIL, J. Olympijské reflexe. Těl. Vých. Sport Mlád., 1998, č. 4, s. 11–13.

HOŠEK, V. Salutogeneze. Těl. Vých. Mlád. 1993, č. 4, s. 13-19.

HOŠEK, V. Smysl pohybu. Těl. Vých. Mlád. 1992, č. 8, s. 19-21.

HOŠEK, V. Welnes a fitness. Těl. Vých. Sport Mlád., 1997, č. 3, s. 9-10.

HOŠEK, V. Pohyb a kvalita života. Těl. Vých. Sport Mlád. 1997, č. 7, s. 7-9.

KOHOUTEK, M. Tělesná výchova – prostředek mravní výchovy. Těl. Vých. Mlád. 1994, č. 7, s. 9-10.

KUČERA, M. Tělesná zátěž při školním vyučování. Těl. Vých. Mlád. 1990-1991, č. 7/8, s. 198-203.

POTMĚŠIL, J., RÝDL, M. Prožitek nebo výkon? Těl. Vých. Mlád., 1997, č. 1, s.6-8. Stádia pohybového učení v praxi. II. Motorické a autonomní stadium. 1997, č. 7, s. 2-6.

SLEPIČKA, P. Fair play, násilí v současném sportu a nutnost šíření myšlenek olympismu mezi sportující mládeží. Těl. Vých. Mlád. 1993, č. 7, s. 8-12.

SLEPIČKA, P. Komercionalizace a fair play. Těl. Vých. Mlád. 1992, č.7-9.

SLEPIČKA, P., SLEPIČKOVÁ, I. Děti a mládež jako sportovní diváci. Těl. Vých. Mlád. 1990-1991, č. 7/8, s. 207-210.

SLEPIČKA, P., SLEPIČKOVÁ, I. Doping a fair play. Těl. Vých. Mlád. 1992, č.7, s.5-7.

SLEPIČKA, P., SLEPIČKOVÁ, I. Možnosti antidopingové prevence u dětí a mládeže. Těl. Vých. Sport Mlád. 1996, č. 8, s. 10-12.

SLEPIČKA, P., SLEPIČKOVÁ, I. Problematika dopingu u dětí a mládeže. Těl. Vých. Sport Mlád. 1996, č. 6, s. 41-43.

SLEPIČKOVÁ, I. Výchova ke zdraví na školách. Těl. Vých. Mlád. 1993, č. 8, s. 13-15.

SLEPIČKOVÁ, I., SLEPIČKA, P. Sport, tělesná výchova a projevy agresivity u mládeže. Těl. Vých. Sport Mlád. 1996, č. 4, s. 44-46.

SVATOŇ, V. Zdravotně orientovaná zdatnost. Těl. Vých. Sport Mlád. 1995, č. 4, s. 9-11.

SVOBODA,. B. Výchova, tělesná výchova, sport. Těl. Vých. Mlád. 1992, č. 4, s. 5-8.

TUPÝ., J. Nové pojmy a dokumenty (1). Standard. Těl. Vých. Sport Mlád., 1997, č. 1, s. 12-13.
                (2). Kurikulum. Projekt, učební osnovy. 1997, č. 2, s. 5-6.

                Ze zahraničních zkušeností. Rada Evropy. Kodex sportovní etiky. Těl. Vých. Mlád. 1992, č. 8 s. 33-36.

DOVALIL, J. Olympijské reflexe. (VI.). Těl. Vých. Sport Mlád. 1999, č.1, s. 8 –10.

                (VII.). 1999, č. 2, s. 7 – 10. ISSN 1210 – 7689.

KUBÁLKOVÁ, L. Salutik – soustava preventivních a zdravotních cvičení ve škole (1. část). Těl. Vých. Sport Mlád. 1999, č. 1, s. 22 – 25. (II. část). 1999, č. 2, s. 26 – 32. (III. část). 1999, č. 3, s. 35 - 41. (IV. část). 1999, č. 4, s. 29 – 31. (V. část). 1999, č. 5, s. 3133. (VI. část). 1999, č. 6, s. 3336.

PYŠNÝ, L. Doping a zdraví sportovce. Stimulancia (II.). Těl. Vých. Sport Mlád. 1999, č. 1, s. 3840.

RADVANOVSKÝ, J., KUČERA, M.  …aby se tělesná výchova nepřežily. K problematice specifiky sportu dětí. Těl. Vých. Sport Mlád. 1999, č. 5, s.2 – 6.

RYBA, J., FIŠEROVÁ, J.  Jak zvyšovat pocit úspěšnosti u školní mládeže. Těl. Vých. Sport Mlád. 1999, č. 7, s. 24 – 26.

TUPÝ, J. Zdraví a dostatečný pohyb žáků téměř nikoho nepálí. Těl. Vých.  Sport Mlád. 2000, č. 3, s. 11 – 14.

HORNIAČEK, R. Prečo by sa žiaci nemohli naučit celoživotnej starostlivosti o svoj pohybový systém. Těl. Vých. Sport Mlád. 2000, č. 3, s. 20 – 26.

BUNC, V., VOBR, R. …aby se tělesná výchova a sport nepřežily. Intervenční pohybové programy pro děti a mládež. Těl. Vých. Sport Mlád. 2000, č. 5, s. 2 – 6.

RATTAYOVÁ, V.  Závěry ze studie o možnostech využívání volného času dětí a mládeže v Praze 6.  Těl. Vých. Sport Mlád. 2000, č. 5, s. 9 – 12.

HOZMAN, Z., FROMEL, K. Vývojové trendy školní tělesné výchovy v Norsku. Těl. Vých. Sport Mlád. 2000, č. 6, s. 12 – 15.

FIALOVÁ, D., FIALA, Z., VYSKOČIL, A.  …aby se tělesná výchova a sport nepřežily. Rekreační sport v přírodě, kontaminace ovzduší a strava. Těl. Vých. Sport Mlád. 2000, č. 7, s. 2 – 5.

Poslední změna: 25.09.2014
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.